Zaloguj    Zarejestruj

REGULAMIN KLUBU ASTRA TUNING TEAM

Wszystkie ważne ogłoszenia związane z klubem.

Moderatorzy: ModTeam, Zarząd

  • Autor
    Wiadomość

REGULAMIN KLUBU ASTRA TUNING TEAM

Postprzez Luis » 26 maja 2014, 13:32

Warunkiem użytkowania forum ATT jest zapoznanie się i przyjęcie do wiadomości, poniższego regulaminu oraz zaakceptowanie go.

I
Nazwa, charakter, teren działania, siedziba.


1. Astra Tuning Team (dalej zwany klubem lub ATT) jest klubem dla ludzi, których łączy fakt posiadania samochodu Opel Astra i zamiłowanie do Tuningu
2. Klub nie posiada w chwili obecnej osobowości prawnej oraz stałej siedziby i adresu.II
Cel i zadania.


1. Nadrzędnym celem i zadaniem jest zrzeszanie posiadaczy oraz użytkowników samochodu Opel Astra.
2. Przygotowywanie i organizacja zlotów i spotkań klubowych.
3. Wzajemna pomoc i doradztwo pomiędzy członkami klubu.
4. Poszerzanie kręgu klubowiczów Astra Tuning Team.
5. Popularyzowanie idei tuningu samochodów, w szczególności modelu Opel Astra.III
Członkostwo, nabywanie i utrata członkostwa.


1. Przystąpienie do klubu Astra Tuning Team jest całkowicie dobrowolne.
2. Użytkownikiem (dalej zwanym Userem) forum, może zostać każda osoba, która wyrazi taką chęć i założy własne "konto użytkownika".
3. Klubowiczem ATT może zostać pełnoletnia osoba posiadająca ważne prawo jazdy i stuningowany samochód Opel Astra bądź jedną ze sportowych odmian tego modelu (GSi, OPC, Coupe, TwinTop itp.)
4. Aby zostać Klubowiczem ATT należy:
4.1. Brać czynny udział w życiu forum, oraz pojawiać się na organizowanych spotach.
4.2. Posiadać aktywne konto na forum, od co najmniej 3-ech miesięcy.
4.3. Założyć temat o swoim samochodzie w odpowiednim dziale na forum oraz opisanie go wg. zalecanego schematu dostępnego w każdym dziale jako "Regulamin Działu".
4.4. Wyrazić chęć przystąpienia do klubu, wysyłając swoje zgłoszenie zawierające link do tematu (pkt 5.) za pomocą wiadomości prywatnej do użytkowników bartek_87 lub Adam91. W uzasadnionych przypadkach, (spełniając pkt 4.1. - 4.3.) użytkownik forum może zostać zaproszony przez członka Zarządu/ModTeamu do grupy Klubowicze.
4.5. Przejść procedurę rekrutacyjną.
Procedura ta trwa nie dłużej niż 3 miesiące. Podczas tego okresu Zarząd Klubu ocenia kandydata pod względem: udzielania się i zachowania na forum, przeprowadzanych modyfikacji samochodu, obecności na spotach i zlotach, innych nie wymienionych w niniejszym regulaminie.
4.6. Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury, należy opłacić składkę członkowską w wysokości 40 zł. Ważność składki to rok kalendarzowy, po upływie tego czasu osoba chcąca pozostać klubowiczem musi uiścić składkę na kolejny rok. O przyjęciu do grupy Klubowicze decyduje data wpłynięcia wpłaty na konto klubowe.
Wpłacając składkę na kolejne lata, status Klubowicza przedłużany jest od daty wpłynięcia pierwszej składki klubowej (jeśli wpłata następuje przed utratą statusu). Jeśli składka uiszczona zostanie po dacie wygaśnięcia statusu Klubowicza, ważność składki liczymy od daty wpłynięcia ostatniej składki na konto.
4.7. Klubowicz dostaje "rabat stażowy" na składkę klubową w wysokości:
2 lata - 10%,
3 lata - 15%,
4 lata - 20%,
5 lat i więcej - 25%
Warunkiem otrzymania rabatu stażowego na rok następny jest aktualizacja tematu o Astrze w dziale 'Projekty Klubowe' co najmniej raz na rok od ostatniego posta właściciela Projektu. W przypadku Klubowicza, którego rabat stażowy wynosi 25% a który nie zaktualizuje swojego tematu w ciągu roku - rabat naliczany jest w wysokości 20% na rok następny.
4.8. Auto Klubowicza, który spełnia odpowiednie warunki (regulamin działu), może awansować do działu "Zaawansowane projekty klubowe".
4.9. W przypadku sprzedaży Klubowej Astry Klubowicz Astra Tuning Team zobowiązany jest do usunięcia emblematów klubowych, chyba, że następny właściciel jest klubowiczem.
4.9.1. Klubowicz, który sprzeda Astrę dzięki której uzyskał status Klubowicza i nie posiada innej zarejestrowanej na forum Astry, staje się Przyjacielem Klubu do czasu wygaśnięcia składki klubowej (z możliwością przedłużenia statusu).
4.9.2. Klubowicz, który sprzeda Astrę dzięki której uzyskał status Klubowicza i posiada inną zarejestrowaną na forum Astrę, pozostaje w statusie Klubowicz do czasu wygaśnięcia obecnej składki klubowej. Jeśli w tym czasie modyfikuje Astrę, ma możliwość przedłużenia statusu Klubowicza wg obowiązujących zasad (głosowanie Zarządu i ModTeamu), jeśli zaś Astra zostaje serią, ma możliwość stać się Przyjacielem Klubu lub powrócić do statusu User.
4.10. Każdy Klubowicz otrzymuje również swój własny, unikalny i nieprzemijający "Numer Klubowy", który można sprawdzić tutaj: http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... 26#p635926
5. Osoba nie posiadająca samochodu Opel Astra, posiadająca seryjną Astrę lub w inny sposób nie spełniająca kryteriów dotyczących Klubowicza, może otrzymać status Przyjaciela Klubu.
6. Aby zostać Przyjacielem ATT należy:
6.1. Wyrazić chęć przystąpienia do grupy, zgłaszając wysyłając swoje zgłoszenie za pomocą wiadomości prywatnej do użytkownika Adam91.
6.2. Wyraża chęć identyfikowania się i godnego reprezentowania klubu Astra Tuning Team
6.3. Spełnia jeden z poniższych warunków:
- posiada jedną z generacji Opla Astry (serie, bez jakichkolwiek zmian)
- w przeszłości należała do grupy "KLUBOWICZE"
- uczestniczy w spotkaniach klubowych (spoty/zloty) i ma aktywne konto na forum od co najmniej 3 miesięcy
- nie musi posiadać ważnego prawa jazdy bądź ukończonych 18 lat
6.4. Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury, opłacić składkę w wysokości 15 zł rocznie.
6.5. Każdy Przyjaciel Klubu otrzymuje również swój własny, unikalny i nieprzemijający "Numer Klubowy", który można sprawdzić tutaj: http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... 26#p635926
7. Zarówno Klubowicz jak i Przyjaciel Klubu może brać udział w rekrutacji na członka ModTeam.
8.Składki są przeznaczone na finansowanie działalności klubu, nie mogą być przeznaczone do podziału między członków klubu.
9. Członkiem klubu może być osoba wnosząca regularne składki członkowskie.
10. Członkami klubu mogą być obywatele innych państw.
11. W przypadku wielokrotnego naruszania zasad regulaminu klubu lub regulaminu forum, Klubowicz lub Przyjaciel Klubu może zostać bez ostrzeżenia skreślony z listy członków, a wpłacona składka zostaje na koncie Klubu ATT i nie podlega zwrotowi.
12. Ustanie członkostwa następuje na skutek oświadczenia o woli rezygnacji z członkostwa, na skutek skreślenia z ewidencji członków przez Zarząd Klubu, sprzedaży samochodu lub na skutek zgonu członka.IV
Obowiązki i prawa członków klubu.


1. Każdy klubowicz ATT ma takie same prawa i obowiązki jak wszyscy klubowicze.
2. Każdy klubowicz ma prawo do korzystania ze wszystkich przywilejów klubowych.
3. Każdy klubowicz i użytkownik forum powinien odnosić się z szacunkiem do innych klubowiczów, utrzymywać kulturę wypowiedzi.
4. Każdy klubowicz zobowiązany jest do:
- przestrzegania i znajomości regulaminu Astra Tuning Team
- dbania o dobry wizerunek klubu
- utrzymywania swojego pojazdu w dobrym stanie technicznym i wizualnym
- aktualizowania tematów o swoich projektach
- do niesienia pomocy innym klubowiczom w razie potrzeby
- przyczyniania się do rozwoju klubu
- godnego reprezentowania klubu w życiu codziennym, na drogach publicznych, spotach i zlotachV
Zarządzenia Ogólne.


1. Wszelkiego rodzaju akcje reklamujące klub mogą odbywać się wyłącznie za wiedzą i zgodą zarządu klubu.
2. Kopiowanie i wykorzystywanie naklejki lub logo ATT, bez zgody zarządu klubu jest zabronione.
3. Wykorzystywanie nazwy Klubu bez zgody Zarządu Klubu jest zabronione. W szczególności karane będzie wykorzystywanie nazwy Klubu w celach zarobkowych.
4. Zarząd Astra Tuning Team zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników forum. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na forum w stosownym do tego temacie.
5. Rejestrując się na forum, wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji wysyłanych na PW, jak i email przez zarząd, grupę modteam jak i osoby do tego uprawnione
6. Rejestrując się na forum akceptujesz politykę plików Cookies. Więcej na stronie: http://ciasteczkowapolityka.pl/
7. Zostając klubowiczem użytkownik forum wyraża zgodę na umieszczanie swojego auta w materiałach promocyjnych klubu (na życzenie z zamazaną tablicą rej.) oraz na wykorzystywanie wizerunku auta na stronie głównej (galeria)VI
Forum klubowe.


1. Założenie każdego nowego tematu musi zostać poprzedzone wykorzystaniem opcji „szukaj”, w celu sprawdzenia czy podobny temat już nie istnieje!
2. Każdy Klubowicz i Przyjaciel Klubu ma pełne prawo do korzystania z klubowego forum akceptuje tym samym regulamin forum.
3. Warunkiem pełnego korzystania z forum jest wcześniejsza rejestracja przez użytkownika z podaniem w formularzu prawidłowych danych.
4. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto.
5. Korzystanie z forum jest możliwe wyłącznie z przeglądarki internetowej, a także przy pomocy aplikacji tapatalk dostępnej na smartfony i tablety.
6. Forum służy do prowadzenia dyskusji tematycznych i wymiany poglądów, w obrębie udostępnionych kącików tematycznych.
7. Wiadomości umieszczane przez użytkowników w kącikach dotyczą tylko i wyłącznie tematów związanych z danym kącikiem tematycznym.
8. Zalecane jest zapoznanie się z opisem tematów poruszanych w danym kąciku, trzymanie się tematu oraz nadawanie odpowiedniego tytułu jak najbardziej zbliżonego z treścią nowej wiadomości na forum.
9. Nieprzestrzeganie w/w zasad może spowodować usunięcie wiadomości, otrzymaniem ostrzeżenia a w niektórych przypadkach nawet zablokowanie konta użytkownika.
10. Forum może być wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etyki. Niedopuszczalne jest wyrażanie i przekazywanie na forum, prywatnych niecenzuralnych opinii pod adresem innych osób oraz rozpowszechnianie prywatnej korespondencji w kącikach bez zezwolenia jej autora.
11. Administrator forum może zablokować lub usunąć użytkownika z bazy bez ostrzeżenia, jeżeli:
- nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami
- będzie wykorzystywał kąciki do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania reklam bez wcześniejszego uzgodnienia z administratorem forum.
12. Administratorzy oraz Moderatorzy forum mają prawo do blokowania tematów, a po przedyskutowaniu kwestii spornej z Zarządem mają prawo zmienić przesunąć lub usunąć post lub cały temat.
13. Zarząd ATT, Administratorzy forum, Moderatorzy i dostawcy usług związanych z funkcjonowaniem forum oraz strony klubowej, nie odpowiadają za treść zamieszczanych wiadomości. Wszystkie wyrażane opinie są prywatnym zdaniem ich autorów.
14. Zalecane jest niepisanie posta pod postem, bądź dublowania postów przed upływem 7 dni. Niezastosowanie się do tego nie skutkuje otrzymaniem ostrzeżenia, jednak w razie rażącego niestosowania się do niniejszego punktu, ostrzeżenie może zostać udzielone przez uprawnione do tego osoby na forum.
15. Moderatorzy proszą o zgłaszanie zauważonych postów niezgodnych z regulaminem poprzez kliknięcie w ikonkę :!!: (prawy górny róg postu obok opcji "CYTUJ" i "EDYTUJ"). Zgłoszenie jest anonimowe.VII
Kary i ograniczenia.


1. Posty i wątki niezgodne z regulaminem będą usuwane lub ich treść będzie modyfikowana przez moderatorów. Jeśli działanie użytkownika zostanie ponowione i post nadal nie będzie spełniał wymogów regulaminowych, zostanie on ponownie usunięty/zmodyfikowany a dodatkowo autor zostanie ukarany ostrzeżeniem (zwane WARNEM).
2. Użytkownicy forum nagminnie łamiący regulamin i ignorujący upomnienia moderatorów powinni liczyć się z zablokowaniem dostępu do forum. Także jednorazowe przewinienia uznane przez któregoś z administratorów/moderatorów za ciężkie mogą zaowocować tym samym bez uprzedniego upomnienia.
2.1. Zablokowanie dostępu do forum (zwane BANEM) może mieć następujący charakter:
- czasowy określony - konto użytkownika zostanie zablokowane na czas określony przez moderatora w momencie zablokowania. Po upływie tego czasu konto zostanie odblokowane.
- czasowy nieokreślony - konto użytkownika zostanie zablokowane na czas bliżej nikomu nieznany.
- permanentny - konto zostanie zablokowane na zawsze bądź usunięte z bazy forum.
2.2. Stosownie do charakteru BANA i przewinienia użytkownika:
- zbanowany (na czas nieokreślony) będzie mógł założyć nowe konto i nie będzie szykanowany, jeżeli wykaże poprawę.
- każde jego nowe konto będzie natychmiast usuwane w przypadku stwierdzenia, że właściciel jest osobą niepożądaną.
3. Zebranie 3 ostrzeżeń, skutkować będzie BANEM czasowym określonym na 1 dzień. Każde kolejne ostrzeżenie przedłużać będzie okres trwania BANA. A zatem 4 warny to BAN na tydzień, 5 warnów to BAN na miesiąc. Przekroczenie liczby 5 WARNÓW skutkuje BANEM czasowym nieokreślonym.VII
Postanowienia końcowe.


1. Regulaminy poszczególnych działów stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
2. Rejestracja na forum jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminów o których mowa w punkcie 1.
3. Wstąpienie do grupy Klubowicze, Rekruci, Przyjaciele klubu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminów o których mowa w punkcie 1.
4. W każdej kwestii spornej ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Klubu, decyzja jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron.
5. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania!!!

Regulamin - Klubowicz:
http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... ead#unread
Regulamin - Przyjaciel:
http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... ead#unread
Regulamin działu Zaawansowane projekty klubowe
http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... ead#unread
Regulamin działu Astra F:
http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... ead#unread
Regulamin działu Astra G:
http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... ead#unread
Regulamin działu Astra H:
http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... ead#unread
Regulamin działu Astra J:
http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... ead#unread
Regulamin działu Astra K:
http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... ead#unread
Regulamin działu Sprzedam
http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... ead#unread
Regulamin działu Kupię:
http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... ead#unread
Zasady działu manuale:
http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... ead#unread
Regulamin działu Allegro... Ebay... itp. :
http://forum.astratuningteam.pl/viewtop ... ead#unread
Ostatnio edytowano 17 września 2017, 20:04 przez AndziA, łącznie edytowano 6 razy
Powód: Aktualizacja
Luis
 
Klubowicz
 
Avatar użytkownika

Posty: 3589
Dołączył(a): 3 maja 2010, 08:48
Lokalizacja: Stawiski
Województwo: Podlaskie
Imie: Łukasz
Numer klubowy: K030
Auto: Astra F
Silnik: c16nz
Pojemność: 1598 cm3
Telefon: 509788227

Powrót do Informacje i Ogłoszenia

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość